Câu hỏi thường gặp

Tôi phải thanh toán như thế nào ?

Brand4U đang thực hiện qui định thanh toán 50% khi kí hợp đồng, 50% khi đạt 50% KPI

Xem chi tiết Thu gọn